Az OKTF NHI felfüggeszti a hulladékos szemléletformálásra kiírt pályázatot

A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére kiírt, OKTFNHI-LSZF/2015-01. azonosítójú pályázati felhívásra beérkezett pályázatok forrásigénye ismét meghaladta a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget.

Ezért az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (OKTF NHI) a benyújtási lehetőséget – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdése alapján, a pályázati kiírással összhangban – felfüggeszti.

A jelen közlemény közzétételéig, 2015. november 17-én 14:00 óráig elektronikus úton beérkezett pályázatok még ellenőrzésre, és a hiánytalan pályázati dokumentáció beérkezése után elbírálásra kerülnek a pályázati keretösszeget eléréséig.

A beérkezett pályázatok elbírálása a hiánytalan pályázati dokumentáció elektronikus úton történő beérkezésének sorrendjében történik.

A pályázati keretösszeg elérése, azaz forráskimerülés esetén a jelen felfüggesztésig benyújtott pályázatok várólistára kerülnek, és abban az esetben kerülnek elbírására, amennyiben a korábban támogatott pályázatok benyújtóival a szerződéskötés bármilyen okból meghiúsul. A várólistára kerülő pályázatok elbírálása szintén a hiánytalan pályázati dokumentáció elektronikus úton történő beérkezésének sorrendjében történik.

Amennyiben az elbírált pályázatok mégsem merítik ki a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget, a benyújtási lehetőséget az OKTF NHI ismét megnyitja.

A pályázati lehetőség újbóli megnyitásáról az OKTF NHI a megnyitáskor haladéktalanul tájékoztatást ad.

Az OKTF NHI újranyitja a benyújtási lehetőséget a hulladékos szemléletformálásra kiírt pályázatra

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (OKTF NHI) újra megnyitja a benyújtási lehetőséget A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére kiírt, OKTFNHI-LSZF/2015-01. azonosítójú pályázatra.

A 2015. október 30-án 08:00 órától – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdése alapján, a pályázati kiírással összhangban felfüggesztett felhívásra

  • 2015. november 16. (hétfő) 00:00 órától
  • 2015. november 20. (péntek) 23:59 óráig

lehet újra pályázatot benyújtani.

Mivel a pályázati felhívásra a felfüggesztés időpontjáig beérkezett, elbírált és támogatott pályázatok forrásigénye nem érte el a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget, ezért az OKTF NHI ismét megnyitja a benyújtási lehetőséget az OKTFNHI-LSZF/2015-01. azonosítójú pályázatra.

Tekintettel arra, hogy a jelen közlemény közzétételéig elbírált pályázatoknak alig 35 százaléka részesült pozitív elbírálásban, az OKTF NHI fokozottan felhívja a figyelmet a pályázatok kidolgozása vonatkozásában a pályázati felhívásban is szereplő bírálati szempontok figyelembe vételének fontosságára, különös tekintettel a szakmai szempontokra és a költségterv, azaz a költségvetés kidolgozására.

A felfüggesztés és az újbóli megnyitás időpontja között beküldött pályázatokat az OKTF NHI nem tudja figyelembe venni. A felfüggesztés időszakában beküldött pályázatok esetében, amennyiben az érintett pályázó továbbra is pályázni szeretne, pályázatát a benyújtási lehetőség megnyitása után újból be kell, hogy küldje elektronikus és – amennyiben a korábban beküldött pályázattól bármilyen módon eltérő pályázatot kíván benyújtani – postai úton is. Amennyiben a pályázó ugyanazt a pályázatát kívánja ismételten benyújtani és a pályázatát korábban beküldte postai úton is, az elektronikus beküldésnél a kísérőlevélben kérjük ezt jelezni.

Az OKTFNHI-LSZF/2015-01. azonosítójú pályázati felhívásra 2015. november 20. (péntek) 23:59 óráig lehet pályázatokat benyújtani. A beérkező pályázatok elbírálása a hiánytalan pályázati dokumentáció elektronikus úton történő beérkezésének sorrendjében történik, pályázni forráskimerülésig lehet.

Forráskimerülés esetén az újabb esetleges felfüggesztésig vagy 2015. november 20-án éjfélig benyújtott pályázatok várólistára kerülnek, és abban az esetben kerülnek elbírására, amennyiben a korábban támogatott pályázatok benyújtóival a szerződéskötés bármilyen okból meghiúsul.

Az OKTF NHI felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázati felhívás szerint egy pályázó szervezet – akár önállóan, akár társulás formájában – csak egy pályázatot adhat be. Ennek megfelelően a felfüggesztés időpontja (2015. október 30. 08:00 óra) előtt benyújtott pályázatok beküldői újabb pályázatot már nem adhatnak be.

Az OKTFNHI-LSZF/2015-01. azonosítójú pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén az OKTF NHI munkatársai kizárólag írásban, a palyazat@szelektalok.hu e-mail címen állnak rendelkezésre munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 08:00 – 16:30 óráig, pénteken 08:00 – 14:00 óráig).

Az OKTF NHI felfüggeszti a hulladékos szemléletformálásra kiírt pályázatot

A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére kiírt, OKTFNHI-LSZF/2015-01. azonosítójú pályázati felhívásra beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget.

Ezért az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (OKTF NHI) a benyújtási lehetőséget – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdése alapján, a pályázati kiírással összhangban – felfüggeszti.

A jelen közlemény közzétételéig, 2015. október 30-án 08:00 óráig elektronikus úton beérkezett pályázatok még ellenőrzésre, és a hiánytalan pályázati dokumentáció beérkezése után elbírálásra kerülnek.

Amennyiben az elbírált pályázatok nem merítik ki a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget, a benyújtási lehetőséget az OKTF NHI újra megnyitja.

A pályázati lehetőség újbóli megnyitásáról az OKTF NHI a megnyitáskor tájékoztatást ad.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére

 

Az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság pályázatot hirdet a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálás céljából, a lakosokban a környezettudatos gondolkodás erősítése érdekében. A pályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 200 millió forint, amelyre forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. november 20-án éjfélig lehet pályázatot benyújtani. A pályázatok elbírálása a hiánytalan pályázati dokumentáció elektronikus úton történő beérkezésének sorrendjében történik.

Bővebb információ a pályázatról a letölthető pályázati felhívásban és annak mellékleteiben található.

Pályázati felhívás és mellékletei

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás 1. sz. melléklete – Pályázati adatlap

Pályázati felhívás 2. sz. melléklete – Átláthatósági nyilatkozat

Pályázati felhívás 3. sz. melléklete – Nyilatkozat köztartozás-mentességről

Pályázati felhívás 4. sz. melléklete – Támogatási szerződés sablon

Támogatási szerződés 1. sz. melléklete – Költségterv sablon

Támogatási szerződés 2. sz. melléklete – Felhatalmazó levél

Támogatási szerződés 3. sz. melléklete

Lemondó nyilatkozat

 

Bővebb információ a pályázatról

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket írásban, elektronikus úton várjuk a palyazat@szelektalok.hu címre.
A kérdéseket kizárólag írásban áll módunkban megválaszolni.