PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 20. § (1) bekezdés g. pontja alapján a hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálására fordítható támogatás elnyerése érdekében a Földművelésügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) pályázati felhívást tesz közzé.

Bővebb információ a pályázatról a letölthető pályázati felhívásban és annak mellékleteiben található.

Pályázati felhívás és mellékletei

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

Átláthatósági nyilatkozat

Nyilatkozat érdekelt személy igénybevételéről

Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

Igazolás csekély összegű támogatásról

Beszámoló sablon

Beszámoló melléklet – számlaösszesítő

Támogatási szerződés sablon

Költségterv sablon

Felhatalmazó levél

Bővebb információ a pályázatról

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket írásban, elektronikus úton várjuk a palyazat@szelektalok.hu címre.
A kérdéseket kizárólag írásban áll módunkban megválaszolni.