Idén áprilisban újra TESZEDD!

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma, amely az idei évben 11. alkalommal kerül megrendezésre az Energiaügyi Minisztérium támogatásával. Az akció szervezője és koordinátora az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI)
Az egész országra kiterjedő kampány célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen varázsoljuk tisztábbá környezetünket.
Várunk minden környezetért tenni akaró önkéntest.

Az idei TeSzedd! akcióra 2023. április 22-28. között kerül sor!
A programhoz két módon lehet csatlakozni:
– találkozási pont regisztrálásával koordinátorként vagy
– már meglévő, találkozási ponthoz önkéntesként való csatlakozással!

Regisztráció

A regisztrációs időszak kezdete: 2023. március 20. 13:00 óra
A jelentkezési határidő: 2023. április 11. 18:00 óra

A helyszínek regisztrációja lezárult, de önkéntesek jelentkezését továbbra is várjuk.
A meglévő csoportokhoz a TeSzedd! Infopont-ra belépve csatlakozhat.

A regisztrációt követően visszaigazoló email-t küldünk a regisztráció során megadott email-fiókba. A sikeres visszaigazolást követően a TeSzedd! Infopont-ra belépve lehet megadni a további adatokat. Ezen a ponton szükséges azt is eldönteni, hogy a jelentkező koordinátorként (aki egy minimum 10 főből álló, szemetet szedni akaró csapat képviselőjeként új találkozási pontot hoz létre és felel az akciónap szervezéséért és lebonyolításáért) vagy önkéntesként (aki egy koordinátor által már regisztrált nyílt találkozási ponthoz) szeretne csatlakozni a programhoz.

A koordinátor feladata átvenni és kiosztani a hulladékgyűjtéshez szükséges eszközöket, aláíratni a jelenléti ívet, koordinálni az eseményeket, majd az akció után a webes felületen megadni, hogy hol hagyták a megtöltött zsákokat, továbbá megbizonyosodni azok elszállításáról.
Önkéntesként egy már meghirdetett találkozási ponthoz lehet csatlakozni és részt venni az akcióban. Önkéntesként az akciónap előtt mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot az adott akció koordinátorával!
Amennyiben kérdése, problémája merül fel a regisztráció során, a +36-30-119-1866 (főmenü 6-os gomb) telefonszámon vagy az info@teszedd.hu email címen állunk rendelkezésére.

A szemétszedés pontos helyét minden esetben a koordinátor határozza meg, ami lehet magán- illetve közterület is. Fontos, hogy engedély nélkül ne lépjünk be magánterületre, valamint tartózkodjunk a forgalom akadályozásától és ne veszélyeztessük az akcióban részt vevők testi épségét! Emellett lényeges, hogy olyan típusú illegálisan elhagyott hulladék legyen a szedésre kiválasztott területen, amilyet az akció keretében gyűjteni lehet. Az összegyűjtött hulladékkal telt zsákokat olyan helyre kell elhelyezni, amelyet a szemétszállító jármű könnyen meg tud közelíteni (pl. aszfaltozott út mentén, hozzáférhetően) és nem akadályozza a forgalmat.

Kiemelt jelentőségű, hogy kizárólag olyan hulladék gyűjthető, amely nem veszélyezteti a testi épséget és az egészséget!
Gyűjthető bármi, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan szedhető, zsákban gyűjthető és elszállítható. Főként a háztartási jellegű hulladékok összegyűjtésére koncentrálunk.
Nem gyűjthetőek– tehát nem kerülnek elszállításra – a következő hulladéktípusok:
építési-bontási törmelék
gyógyszer
autó akkumulátor, motorolaj, autóalkatrész
elektromos és elektronikai berendezés
gumiabroncs
ágymatracok, bútorok
zöldhulladék

Az ilyen jellegű hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását nem tudjuk biztosítani. Amennyiben ilyen hulladék található az akció helyszínén a Hulladékradar applikáción keresztül bejelenthető, amely innen tölthető le: https://hulladekradar.hu/

Előfordulhat, hogy több hulladék kerül elő a gyűjtési helyen, mint amennyi TeSzedd! logóval ellátott zsák rendelkezésre áll. Ebben az esetben lehetőség van egyéb zsákba is gyűjteni, amit mindenképp jelezni kell az akciót követő jelentésben. Kérjük a koordinátorokat, vegyék figyelembe, hogy a szemét elszállításával megbízott vállalkozó a megadott információk alapján gyűjti be a szemetet!

Fontos! Amennyiben azt tapasztalja, hogy a megtöltött TeSzedd! zsákok mellé az Ön által szervezett szemétszedést követően illegálisan további hulladék kerül elhelyezésre, értesítse a rendőrséget a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében.
A TeSzedd! program megvalósításában résztvevő vállalkozó csak a TeSzedd! keretén belül összegyűjtött és lejelentett hulladék elszállítását köteles elvégezni!

A hulladékgyűjtés menete
A koordinátor jelöli meg a találkozó helyszínét és időpontját, ahol a szemétszedés megkezdése előtt tart egy rövid tájékoztatót a folyamatról és a biztonsági előírásokról, majd a részvevők aláírják a jelenléti ívet. A résztvevők ezt követően veszik át a koordinátortól a szedéshez szükséges eszközöket: kesztyűt, zsákot és kötözőanyagot. A találkozási pont és a szemétszedés helye nem feltétlenül egyezik meg, de fontos, hogy közel legyen egymáshoz a kettő, azért, hogy a szemétszedő csapattal ne kelljen sokat gyalogolni a kiválasztott helyszínre. Az összegyűjtött hulladékkal telt, lezárt zsákokat a koordinátor által kijelölt helyen kell elhelyezni. Az összegyűjtött hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról az Energiaügyi Minisztérium támogatásával az ÉMI gondoskodik.

Biztonság
A hulladékgyűjtés során kérjük, minden résztvevő fokozott figyelemmel és gondossággal járjon el, saját maguk, társaik és környezeti értékeink biztonsága érdekében!
Javasoljuk az időjárásnak és a szemétszedés helyszínének megfelelő, kényelmes, laza, sportos ruházatot. Kérjük, ne feledkezzenek meg folyadékról, szükség szerint ennivalóról, és a helyszín, valamint az időjárás ismeretében egyéb hasznos felszerelésről (kullancs elleni szer, sapka/kalap, esőkabát stb.)

Hasznos információk – legfőképpen – koordinátorok számára
– Létrehozható nyílt és zárt találkozási pont is. A nyílt találkozási ponthoz bárki csatlakozhat önkéntesként; a zárthoz viszont nem csatlakozhatnak más önkéntesek, a helyszín adatai mások számára nem láthatóak a regisztrációs felületen.
– A koordinátor határozza meg a csoport létszámát és a gyűjtés helyszínét. Ehhez célszerű előzetesen felmérni a terepet, hogy a szükséges eszközök és résztvevők létszáma megbecsülhető legyen.
– A regisztráció során kérjük, olyan címet adjon meg, ahol napközben át tudja venni a kért eszközöket. Az átvett felszereléseket a koordinátor juttatja el a szemétszedés helyszínére.
– A hulladékgyűjtés végeztével a koordinátor feladata a TeSzedd! Infoponton keresztül jelenteni, hogy pontosan hol és mennyi hulladékkal telt zsák került elhelyezésre. A rögzítés végeztével visszaigazoló email-t küldünk a regisztrációkor megadott email-címre. A rögzítés után a hulladék elszállítása akár már másnap, de várhatóan a rögzítést követő 7 napon belül megtörténik.
Fontos ismételten kiemelni, hogy a hulladék elszállítását végző vállalkozó arról a helyszínről és annyi zsák, illetve a TeSzedd! keretén belül gyűjthető hulladéktípusok elszállításáért felelős, amennyi a rögzítéskor megadásra került! A jelentés rögzítését követően tehát további zsákok kihelyezésére nincs lehetőség. Kérjük, ezért fokozottan figyeljenek az összegyűjtött hulladék helyének és mennyiségének pontos meghatározására!

Oktatási intézményeknek

Nagy örömünkre szolgál, hogy a TeSzedd! résztvevői között számos oktatási intézményt üdvözölhettünk a korábbi években!

A Fenntarthatósági Témahéttel együttműködve ösztönözzük az általános- és középiskolás diákokat és tanáraikat az illegálisan elhagyott hulladékok gyűjtésére, környezetünk megtisztítására. A TeSzeDd! mássalhangzóira rímelve, iskolai pályázattal szorgalmazzuk a Tanár-Szülő-Diák együttműködést, ezzel is formálva a jelen és jövő nemzedék környezettudatos szemléletét. A témahetes pályázat az akcióhéten részt vett iskolák aktivitását díjazza. Bővebb információk: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/teszedd

Az intézményi jelentkezés a TeSzedd! programra megegyezik a korábban ismertetett koordinátori jelentkezéssel.
Az intézménynek ki kell jelölni egy koordinátort, aki a TeSzedd! Infopont-on keresztül elvégzi a szükséges teendőket, azaz a regisztrációt követően zárt –csak az oktatás intézmény közössége által fenntartott- találkozási helyet hoz létre a résztvevők tervezett számának megjelölésével. Oktatási intézmény esetén a diákok a hulladékszedés ideje alatt az intézmény felügyelete alatt állnak, és az oktatási intézmény készíti el a közösségi szolgálathoz kötelezően kapcsolódó dokumentációt is.

A TeSzedd! akció keretében végzett közösségi szolgálat esetében a szervezőnek nem szükséges együttműködési megállapodást kötni a nevelési-oktatási intézménnyel, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. § (9) bekezdése alapján. A közösségi szolgálat szervezője minden esetben – így a TeSzedd! kapcsán is – az oktatási intézmény, így annak felelőse dönti el, hogy melyik diáknak hány óra (5 vagy 8) közösségi szolgálat teljesítésére biztosítanak lehetőséget. A közösségi szolgálathoz kapcsolódó adminisztráció is az oktatási intézmény feladata. A diákok a TeSzedd! keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből.
További kérdés esetén az info@teszedd.hu e-mail címen, vagy a +36-30-119-1866 (főmenü 6-os gomb) telefonszámon állunk a jelentkezők rendelkezésére.