Idén áprilisban újra TESZEDD!

Plakát letöltése


A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma, amely az idei évben 12. alkalommal kerül megrendezésre az Energiaügyi Minisztérium támogatásával. Az akció szervezője és koordinátora az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.)
Az egész országra kiterjedő kampány célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen varázsoljuk tisztábbá környezetünket.

Várunk minden környezetért tenni akaró önkéntest!

Az idei TeSzedd! akcióra 2024. április 22-28. között kerül sor!
A programhoz két módon lehet csatlakozni:
– találkozási pont regisztrálásával koordinátorként vagy
– már meglévő zárt vagy nyitott találkozási ponthoz önkéntesként való csatlakozással.

Regisztráció

A regisztrációs időszak kezdete: 2024. április 2. 13:00 óra
A jelentkezési határidő: 2024. április 15. 16:00 óra

A regisztrációt követően visszaigazoló e-mailt küldünk a regisztráció során megadott e-mail-fiókba. A sikeres visszaigazolást követően a TeSzedd! Infopont-ra belépve lehet megadni a további adatokat. A regisztrációt és bejelentkezést követően szükséges eldönteni, hogy a jelentkező koordinátorként vagy önkéntesként szeretne csatlakozni a programhoz.

A koordinátor egy minimum 10 főből álló csapat képviselőjeként új találkozási pontot hoz létre és felel az akciónap szervezéséért és lebonyolításáért. Feladata átvenni és kiosztani a hulladékgyűjtéshez szükséges eszközöket, megtartani a munkavédelmi oktatást, aláíratni a jelenléti ívet, koordinálni az eseményeket, majd az akció után a webes felületen jelentés formájában 1 napon belül megadni, hogy hol hagyták a megtöltött zsákokat, továbbá megbizonyosodni azok elszállításáról. Amennyiben a zsákok elszállítása a jelentést követő 10 napon belül nem történik meg, jeleznie kell azt az info@teszedd.hu-n. Munkavédelmi baleset esetén köteles együttműködni az akció szervezőjével.

Önkéntesként egy már meghirdetett találkozási ponthoz lehet csatlakozni és részt venni az akcióban. Önkéntesként az akciónap előtt mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot az adott akció koordinátorával!

A szemétszedés pontos helyét minden esetben a koordinátor határozza meg, ami lehet magán- illetve közterület is. Fontos, hogy engedély nélkül ne lépjünk be magánterületre, valamint tartózkodjunk a forgalom akadályozásától és ne veszélyeztessük az akcióban részt vevők testi épségét! Emellett lényeges, hogy olyan típusú illegálisan elhagyott hulladék legyen a szedésre kiválasztott területen, amilyet az akció keretében gyűjteni lehet. Az összegyűjtött hulladékkal telt zsákokat olyan helyre kell elhelyezni, amelyet a szemétszállító jármű könnyen meg tud közelíteni (burkolt, aszfaltozott út mentén, hozzáférhetően) és nem akadályozza a forgalmat.

Kiemelt jelentőségű, hogy kizárólag olyan hulladék gyűjthető, amely nem veszélyezteti a testi épséget és az egészséget!

Gyűjthető bármi, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan szedhető, zsákban elhelyezhető és elszállítható. Főként a háztartási jellegű hulladékok összegyűjtésére koncentrálunk.
Nem gyűjthetőek– tehát nem kerülnek elszállításra – a következő hulladéktípusok:

 • építési-bontási törmelék;
 • festék, festékmaradvány, festékdoboz;
 • gyógyszer;
 • autó akkumulátor, motorolaj, autóalkatrész;
 • elektromos és elektronikai berendezés;
 • gumiabroncs;
 • ágymatracok, bútorok;
 • zöldhulladék.

Az ilyen jellegű hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását nem tudjuk biztosítani. Amennyiben a fent felsorolt hulladékok közül bármelyik található az akció helyszínén a Hulladékradar applikáción keresztül bejelenthető, amely a https://hulladekradar.hu/ weboldalon tölthető le.

Előfordulhat, hogy több hulladék kerül elő a gyűjtési helyen, mint amennyi TeSzedd! logóval ellátott zsák rendelkezésre áll. Ebben az esetben lehetőség van egyéb zsákba is gyűjteni, amit kötelezően jelezni kell az akciót követő jelentésben. Kérjük a koordinátorokat, vegyék figyelembe, hogy a szemét elszállításával megbízott vállalkozó a megadott információk alapján gyűjti be a szemetet!

Fontos! Amennyiben azt tapasztalja, hogy a megtöltött TeSzedd! zsákok mellé az Ön által szervezett szemétszedést követően illegálisan további nagy mennyiségű hulladék kerül elhelyezésre, értesítse a rendőrséget vagy a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében.
A TeSzedd! program megvalósításában résztvevő vállalkozó csak a TeSzedd! keretén belül összegyűjtött és lejelentett hulladék elszállítását köteles elvégezni!

A hulladékgyűjtés menete

A koordinátor jelöli meg a találkozó helyszínét és időpontját, ahol a szemétszedés megkezdése előtt tart egy rövid tájékoztatót a folyamatról és a biztonsági előírásokról, majd a résztvevők aláírják a jelenléti ívet. A résztvevők ezt követően veszik át a koordinátortól a hulladékszedéshez szükséges eszközöket: kesztyűt, zsákot és kötözőanyagot. A találkozási pont és a szemétszedés helye nem feltétlenül egyezik meg, de fontos, hogy közel legyen egymáshoz a kettő, azért, hogy a szemétszedő csapattal ne kelljen sokat gyalogolni a kiválasztott helyszínre. Az összegyűjtött hulladékkal telt, lezárt zsákokat a koordinátor által kijelölt helyen (burkolt, aszfaltozott út mentén, hozzáférhetően) kell elhelyezni. Az összegyűjtött hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról az Energiaügyi Minisztérium támogatásával az NHKV Zrt. gondoskodik.

Biztonság

A hulladékgyűjtés során kérjük, minden résztvevő fokozott figyelemmel és gondossággal járjon el, saját maguk, társaik és környezeti értékeink biztonsága érdekében!
Javasoljuk az időjárásnak és a szemétszedés helyszínének megfelelő, kényelmes, laza, sportos ruházatot. Kérjük, ne feledkezzenek meg folyadékról, szükség szerint ennivalóról és a helyszín, valamint az időjárás ismeretében egyéb hasznos felszerelésről (kullancs elleni szer, sapka/kalap, esőkabát stb.)!

Hasznos információk – legfőképpen – koordinátorok számára

 • Létrehozható nyílt és zárt találkozási pont is. A nyílt találkozási ponthoz bárki csatlakozhat önkéntesként, a zárthoz viszont nem csatlakozhatnak más önkéntesek, a helyszín adatai mások számára nem is láthatóak a regisztrációs felületen.
 • A koordinátor határozza meg a csoport létszámát és a gyűjtés helyszínét. Ehhez célszerű előzetesen felmérni a terepet, hogy a szükséges eszközök és résztvevők létszáma megbecsülhető legyen.
 • Koordinátorként az eszközök kiszállításához a regisztráció során kérjük, olyan címet adjon meg, ahol napközben át tudja venni a kért eszközöket. Az átvett felszereléseket a koordinátor juttatja el a szemétszedés helyszínére.
 • A hulladékgyűjtés végeztével a koordinátor feladata a TeSzedd! Infoponton keresztül jelenteni, hogy pontosan hol és hány darab hulladékkal telt zsák került elhelyezésre. A rögzítés után a hulladék elszállítása akár már másnap, de várhatóan a rögzítést követő 10 napon belül megtörténik.
 • Fontos ismételten kiemelni, hogy a hulladék elszállítását végző vállalkozó csak arról a helyszínről és csak annyi zsák elszállításáért felelős, amennyi a rögzítéskor megadásra került. Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag háztartási jellegű hulladék szállítható! A jelentés rögzítését követően tehát további zsákok kihelyezésére nincs lehetőség. Kérjük, ezért fokozottan figyeljenek az összegyűjtött hulladék helyének és mennyiségének pontos meghatározására!

Oktatási intézményeknek

Nagy örömünkre szolgál, hogy a TeSzedd! résztvevői között számos oktatási intézményt üdvözölhettünk a korábbi években!

A Fenntarthatósági Témahéttel együttműködve ösztönözzük az általános- és középiskolás diákokat és tanáraikat az illegálisan elhagyott hulladékok gyűjtésére, környezetünk megtisztítására. A témahetes pályázat az akcióhéten részt vett iskolák aktivitását díjazza. Bővebb információk: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu

Az intézményi jelentkezés a TeSzedd! programra megegyezik a korábban ismertetett koordinátori jelentkezéssel.

Az intézménynek ki kell jelölnie egy koordinátort, aki a TeSzedd! Infopont-on keresztül elvégzi a szükséges teendőket, azaz a regisztrációt követően zárt – csak az oktatás intézmény közössége által fenntartott – találkozási helyet hoz létre a résztvevők tervezett számának megjelölésével. Oktatási intézmény esetén a diákok a szemétszedés ideje alatt az intézmény felügyelete alatt állnak, és az oktatási intézmény készíti el a közösségi szolgálathoz kötelezően kapcsolódó dokumentációt is.

A TeSzedd! akció keretében végzett közösségi szolgálat esetében a szervezőnek nem szükséges együttműködési megállapodást kötni a nevelési-oktatási intézménnyel, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. § (9) bekezdése alapján. A közösségi szolgálat szervezője minden esetben – így a TeSzedd! kapcsán is – az oktatási intézmény, így annak felelőse dönti el, hogy melyik diáknak hány óra (5 vagy 8) közösségi szolgálat teljesítésére biztosítanak lehetőséget. A közösségi szolgálathoz kapcsolódó adminisztráció is az oktatási intézmény feladata. A diákok a TeSzedd! keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből.

További kérdés esetén az info@teszedd.hu e-mail címen, vagy a +36 1 510 0390 telefonszámon munkaidőben állunk a jelentkezők rendelkezésére. Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje a https://nhkv.hu/ honlapon érhető el.