Pályázat 2017

Letölthető dokumentumok:

 
 
 
 
 
Az FM-LSZF/2017-01. pályázati azonosítójú, „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére” a Földművelésügyi Minisztérium által, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére kiírt pályázat eredményéről szóló döntés módosítása. 
 Döntési lista az FM-LSZF/2017-01. pályázati azonosítójú, „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére” a Földművelésügyi Minisztérium által, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére kiírt pályázat eredményéről. 

KÖZLEMÉNY

Az FM-LSZF/2017-01. azonosítójú pályázati felhívás

FELFÜGGESZTÉSÉRŐL

 

Az FM felfüggeszti a hulladékos szemléletformálásra kiírt pályázatot.

„A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás” elnyerésére kiírt, FM-LSZF/2017-01 azonosítójú pályázati felhívásra beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget.

Ezért a Földművelésügyi Minisztérium (FM) – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdése alapján, a pályázati kiírással összhangban –

a pályázatok benyújtását felfüggeszti 2017. augusztus 29. napján 18.00 órától.

A 2017. augusztus 29-én 18.00 óráig elektronikus úton beérkezett pályázatok ellenőrzésre, és a hiánytalan pályázati dokumentáció beérkezése után elbírálásra kerülnek.

A beérkezett pályázatok szakmai elbírálása a hiánytalan pályázati dokumentáció elektronikus úton történő beérkezésének sorrendjében történik.

Amennyiben az elbírált pályázatok mégsem merítik ki a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget, a benyújtási lehetőséget az FM ismét megnyitja.

A pályázati lehetőség újbóli megnyitásáról az FM a megnyitáskor haladéktalanul tájékoztatást ad a www.szelektalok.hu honlapján.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 20. § (1) bekezdés g. pontja alapján a hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálására fordítható támogatás elnyerése érdekében a Földművelésügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) pályázati felhívást tesz közzé.

Bővebb információ a pályázatról a letölthető pályázati felhívásban és annak mellékleteiben található.

Pályázati felhívás és mellékletei

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

Átláthatósági nyilatkozat

Nyilatkozat érdekelt személy igénybevételéről

Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

Igazolás csekély összegű támogatásról

Szerződés 2. sz. melléklet BESZÁMOLÓ sablon a 9-2017. FM utasítás szerint

Beszámoló melléklet – számlaösszesítő

Támogatási szerződés sablon

Költségterv sablon

Felhatalmazó levél

Bővebb információ a pályázatról

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket írásban, elektronikus úton várjuk a palyazat@szelektalok.hu címre.
A kérdéseket kizárólag írásban áll módunkban megválaszolni.

Gyakran ismételt kérdések