Termékdíjköteles termékek

Termékdíjköteles termékek

Alumínium italosdobozAz Országgyűlés új törvényt alkotott a 2012. január 1-jétől hatályos környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Ktdt.), amely az egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló törvény helyébe lépett. A Ktdt. megszüntette a termékdíj mentességek, kedvezmények és levonások rendszerét, amelyek a korábbiakban lehetővé tették a termékdíj tényleges megfizetésének elkerülését, valamint számos területen új szabályokat alkotott. Az új törvény a termékdíjköteles termékek körénél a korábbi csomagolás helyett a csomagolószert határozta meg.

A hatályos termékdíjas szabályzás alapján a termékdíjköteles termékek közé tartozik az akkumulátor, a csomagolószer, az egyéb kőolajtermék, az elektromos, elektronikai berendezés, a gumiabroncs és a reklámhordozó papír.TD_kor

A fogalmi meghatározás alapján még nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy egy adott terméket terhel-e a termékdíj kötelezettség, ezért a törvény a fogalom-meghatározások között az egyes termékek esetén részletesen meghatározza a fogalmat. A csomagolószer halmazt alkotó csomagolóanyag, csomagolóeszköz, csomagolási segédanyag meghatározásán túl megtaláljuk a fogalmak között az elektromos, elektronikai berendezés és a reklámhordozó papír meghatározását is az alábbiak szerint:

csomagolóanyag: a csomagolóeszközök előállítására, illetve az ideiglenes védőburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható szerkezeti anyagok gyűjtőfogalma;

csomagolóeszköz: a termék vagy a kisebb csomagolás befogadására, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetű – általában ipari, vagy szolgáltató jellegű tevékenység keretében előállított – ideiglenes védőburkolat, továbbá a raklap;

csomagolási segédanyag: a csomagolás kiegészítő vagy járulékos részeként felhasználható – így különösen záró, rögzítő, párnázó, díszítő – elemek, valamint kellékek, így különösen címke, páralekötő anyag, hordfogantyú, ragasztó gyűjtőfogalma;

Elektromos és elektronikai berendezésekelektromos, elektronikai berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, illetve 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőktől vagy villamos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező, illetve villamos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is;

reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány – beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíjköteles kiadvány külön mellékletét képezik -, továbbá a térkép.
Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:

a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,
b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,
c) a könyv, tankönyv;

A fogalom-meghatározásokkal már közelebb jutunk az egyes termékköröket alkotó termékek köréhez, de még mindig nem igazán pontos, egzakt a meghatározás – ezért a törvény a termékek 2010. január 1-jén érvényes vámtarifaszámaival[1] konkretizálja az adott termékkör alá tartozó termékeket. A vámtarifaszámok alá történő árubesorolások írott és nemzetközileg elfogadott szabályai teremtik meg a jogbiztonságot, amely egy önadózás szabályai szerinti termékdíj kötelezettség teljesítésénél rendkívül fontos a gazdálkodó szervezetek számára. A csomagolószereken kívül valamennyi termékdíjköteles termék vámtarifaszámát tartalmazza a törvény melléklete, míg a csomagolószerek vámtarifaszámait a törvény végrehajtásáról szóló 343/2011.(XII. 29.) Korm. rendelt melléklete tartalmazza. Ha a meghatározott vámtarifaszám alá tartozhat olyan áru is, amely nem tartozik a termékdíjas szabályozás hatálya alá, akkor erre a vámtarifaszámhoz elhelyezett “ex” jelölés hívja fel a figyelmet. (Például nem valamennyi azonos vámtarifaszám alá tartozó kéziszerszám után keletkezik termékdíj kötelezettség, hanem csak az elektromos működésű, a fogalom-meghatározásnak megfelelő elektromos, elektronikai berendezések után.) Rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy egy termék mely vámtarifaszám alá tartozik, mert a termékdíj kötelezettség alapját jelenti, hogy az adott vámtarifaszám meghatározásra került-e a termékdíjköteles termékek között. Ha a gazdálkodó egy termék vámtarifaszámát nem tudja pontosan megállapítani, vagy annak megállapítása egyszerű módszerekkel nem lehetséges, úgy a helyes vámtarifaszám megállapítására vonatkozó tarifális szakvéleményt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézetétől lehet kérni.

Az egyes termékdíjköteles termékeket részletesen következő cikkeinkben mutatjuk be.

Cikksorozatunk korábbi részét itt olvashatod el: Hazai Termékdíj Történelem

Csomagolóanyag raktár


[1] A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, a Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelete

további cikkek

TeSzedd! – Az emberek egyre nagyobb tudatossággal viszonyulnak a környezetükhöz hírek
Teszedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció: Az együttműködés sikere a tiszta környezetért hírek
Környezettudatosság 2.0: 5 új tipp a környezettudatos mindennapokhoz hírek
Köszönjük
Hírlevelünk már úton.