OKTF NHI Filmpályázat 2016

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

oktf-logo-filmpalyazat

Magyarországon évente összesen körülbelül két Gellért-hegynyi szemét keletkezik. Az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (OKTF NHI) adatai szerint csak a lakosság több mint 3,7 millió tonna hulladékot termel, ami fejenként átlagosan napi 1 kg-ot jelent. A lakossági hulladék jelenleg több mint 60 százaléka hulladéklerakókba (szeméttelepekre) kerül.

Bár felmérések szerint, a lakosság nagy része környezettudatosnak vallja magát, ha ezt a mindennapokra „lefordítjuk”, kiderül, valójában nincs így. Ezt jól mutatja például, hogy a megkérdezettek 80-90 százaléka állítja, szelektíven gyűjti a hulladékot a mindennapokban, a hivatalos adatok azonban rávilágítanak: mindössze körülbelül 15 százalék tesz valóban így.

A filmpályázatunkkal arra szeretnénk rávilágítani, mit is takar a környezettudatos gondolkodás, a hulladékokkal való felelős bánásmód? Mit jelent ez a gyakorlatban a mindennapi életben, és hogyan tudjuk ezen a szűrőn keresztül nézni a világot, ennek megfelelően meghozni minden döntésünket a legkisebbtől a legnagyobbig? Kezdve onnan, hogy kérünk-e nejlon zacskót a pénztárnál a bevásárlás végén, azon keresztül, hogy folyó víznél mosogatunk-e, egészen odáig, hogy a kiürült tejes dobozt (italoskartont) a kommunális vagy a szelektív hulladékgyűjtőbe dobjuk, vagy tárgyak helyett élményt ajándékozunk szeretteinknek.

Mit jelent az, hogy valóban a környezetünkre érzékeny módon éljük a mindennapjainkat, és értékeljük azt a természetes közeget, amely nekünk még a rendelkezésünkre áll?

Ennek a kérdésnek a megválaszolására kérjük pályázóinkat!

Letölthető plakát:

A koncepció

A filmpályázatunk keretében olyan eredeti, kreatív kisfilmeket várunk, amelyek a pályázat célját valósítják meg képekben. Éppen ezért – kapcsolódva a 2015. évi Európai Hulladékcsökkentési Hét kampányunkhoz – a következő mottót választottuk az idei filmpályázatunkhoz:

„Hozz ki többet kevesebből!”

Az alkotóktól azt kérjük, fogalmazzák meg egy kisfilmben, mi jut eszükbe erről a mondatról, mit jelent ez a számukra, ha a környezettudatosságra, a hulladékokkal való felelős bánásmódra gondolnak.

Azt kérjük, jelenítsenek meg egy-egy olyan egyszerű üzenetet, amely ezt segít lefordítani a mindennapok nyelvére.

Pályázni három korosztályban lehet:

 • Tinik (14 – 18 év közöttiek)
 • Fiatalok, de már felnőttek (19 – 30 év közöttiek)
 • 30+ (30 év felettiek)

A díjak

Mindhárom kategóriában az első három helyezettet jutalmazzuk, valamint a zsűri várhatóan különdíjat is odaítél.

Az Tinik korosztálya esetében a díjak:

 • 1. helyezett: 300.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 2. helyezett: 200.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 3. helyezett: 100.000 Ft értékű vásárlási utalvány

Különdíj: 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány

 

A Fiatalok, de már felnőttek korosztály esetében a díjak:

 • 1. helyezett: 500.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 2. helyezett: 300.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 3. helyezett: 200.000 Ft értékű vásárlási utalvány

Különdíj: 100.000 Ft értékű vásárlási utalvány

 

A 30+ korosztály esetében a díjak:

 • 1. helyezett: 500.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 2. helyezett: 300.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 3. helyezett: 200.000 Ft értékű vásárlási utalvány

Különdíj: 100.000 Ft értékű vásárlási utalvány

Nevezési feltételek

A filmpályázatra 30-90 másodperc közötti hosszúságú (stáblistával együtt) és minimum 720p felbontású kisfilmeket várunk!

A filmben szereplő minden kép és hang jogtiszta legyen!

Az alkotás közvetítse a pályázat fő üzenetét:

„Hozz ki többet kevesebből!”

A film végén szerepeljen az „OKTF NHI Filmpályázat 2016” felirat!

A pályázatok beküldése

A filmek beküldési határideje: 2016. május 8. 23:59 óra

Az alkotások bármilyen nagyméretű fájlküldő segítségével beküldhetők (pl. WeTransfer, MyAirBridge).

A pályázatok tartalma:

A pályázatokat a filmpalyazat@oktf-nhi.gov.hu e-mail címre várjuk!

Emellett a három aláírt nyilatkozatot papír alapon, postai úton is kérjük megküldeni a következő címre:

OKTF NHI
Budapest
Pf. 1172
1380

A borítékra, kérjük, írjátok rá: „OKTF NHI Filmpályázat 2016”!

Értékelés

A benyújtott filmek előzsűrizésen vesznek részt várhatóan május hónap első felében. A döntőbe továbbjutó 5-5 legjobb alkotás nyilvános vetítés keretében kerül bemutatásra, melyen a zsűri személyre szólóan külön-külön értékeli az alkotásokat.

A zsűri tagjai: Pokorny Lia színművész, Novák Péter színész, műsorvezető és Vadon János rádiós műsorvezető.

A nyilvános vetítés, zsűrizés és díjátadás időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.

További infók, kapcsolat

Ha nem akarsz lemaradni a filmpályázatunkkal kapcsolatos további hírekről, lájkold a Szelektalok.hu-t a Facebook-on, vagy iratkozz fel hírlevelünkre.

Kérdés, kérés esetén a filmpalyazat@oktf-nhi.gov.hu e-mail címen állunk rendelkezésedre.

Sajtókapcsolat: Papp Nóra sajtóreferens, sajto@oktf-nhi.gov.hu, 06 30 822 50 42

Letölthető plakát: ITT

Apróbetűs rész

A beküldött pályaművek OKTF NHI általi felhasználására vonatkozó szabályok /Általános Szerződési Feltételek/

Kérjük, ezt a részt fokozott figyelemmel olvassátok el, mivel ennek elfogadása esetén felhasználási szerződés jön létre a film alkotói és az OKTF NHI között!

OKTF NHI Filmpályázat 2016

A rövidfilmverseny nevezői jelentkezésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező (OKTF NHI) a pályázók által beküldött filmeket szabadon felhasználhassa az alábbiak szerint:

 • Az OKTF NHI minden beküldött pályaművet jogosult a honlapján elérhetővé tenni. az OKTF NHI korlátozás nélkül jogosult a benyújtott pályaművek egyéni és a világon bárhol történő levetítésére, terjesztésére, nyilvánossághoz történő közvetítésére (sugárzással vagy másként) bármely médián keresztül (tv, internet, stb.), vagy bármely rendezvényen. Jogosult továbbá a filmek tartalmának használatára bármilyen nyelven és médiacsatornán, továbbá arra, hogy a pályamű hozzáférését harmadik fél számára lehetővé tegye a saját weboldalain illetve egyéb médiumokban és webfelületeken;
 • az OKTF NHI jogosult arra, hogy a filmet – másként, mint sugárzással vagy vezeték útján vagy bármely más hasonló eszközzel, módon – a nyilvánossághoz közvetítse, és hogy erre másnak engedélyt adjon. E joga kiterjed különösen arra az esetre, amikor a művet vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg (pl, de nem kizárólagosan: rögzítés, műholdas sugárzás, kódolt sugárzás, ismételt sugárzás, saját műsor nem sugárzás útján történő nyilvánossághoz közvetítése, internetes nyilvánossághoz közvetítés)
 • az OKTF NHI jogosult a filmeket és/vagy azok részleteit anyagi ellenszolgáltatás nélkül, bármilyen megkötés nélkül szabadon felhasználni a pályázó nevének feltüntetése mellett. A felhasználási jog nem kizárólagos, de korlátlan időre szól.
 • az OKTF NHI jogosult a film/ek többszörözésére, kép vagy hangfelvételen történő rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására.
 • tekintettel a pályázati eljárás nonprofit jellegére a jelentkezők nem támaszthatnak igényt díjra vagy egyéb anyagi javakra a szervezőtől a szerzői jogokkal kapcsolatban.
 • tekintettel a pályázati eljárás nonprofit jellegére a jelentkezők nem támaszthatnak igényt díjra vagy egyéb anyagi javakra az OKTF NHI-től a szerzői jogokkal kapcsolatban, a díjról kifejezetten lemondanak a mellékelt nyilatkozat aláírásával.
 • az OKTF NHI a filmeket nyereségszerzés céljából nem használhatja fel, azokat kizárólag környezetvédelmi célokra használhatja.
 • az OKTF NHI köteles megőrizni a pályázónak a mű integritásához való jogát, azaz az OKTF NHI a filmekben semmilyen lényeges változtatást nem tehet a film készítőjének engedélye nélkül (kivéve fordítás),
 • amennyiben a filmeket az OKTF NHI levetíti, a vetítés során kötelessége megjelölni a film címét, illetve a producer és a filmkészítők neveit. Az OKTF NHI a szerzők, alkotók személyhez fűződő jogait köteles tiszteletben tartani.
 • az OKTF NHI részére biztosított felhasználási jog nem kizárólagos, a pályázók a beadott pályaműveiket korlátozás nélkül vetíthetik, más versenyekre benevezhetik jelen verseny mellett, azzal, hogy az OKTF NHI nem kizárólagos felhasználási joga továbbra is fennmarad.
 • pályázók vállalják, hogy csak olyan pályaművet nyújtanak be, melyen harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, ami a pályaművek felhasználását akadályozná vagy gátolná. Az OKTF NHI a filmkészítők által elkövetett esetleges szerzői jogsértésért nem tehető felelőssé, az OKTF NHI a szerzői jogok tekintetében a beérkezett pályaműveket nem vizsgálja. Az OKTF NHI fenntartja a jogot, hogy amennyiben etikai vagy jogi aggályok merülnek fel a szerzői jogokat illetően, a versenyzőt a versenyből kizárhatja.
 • OKTF NHI a beküldött filmekkel kapcsolatos jogait jogosult átruházni Magyarországon, vagy külföldön is.

A rövidfilmverseny nevezői jelentkezésükkel hozzájárulnak a pályázatukban szereplő személyes adatok a szervező OKTF NHI által történő nyilvántartásához és kezeléséhez. A pályázók személyes adatait – a beleegyezésük nélkül – az OKTF NHI harmadik fél részére nem adja ki.