2023. ÉVI KÁRPÁT-MEDENCEI FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT

2023. ÉVI KÁRPÁT-MEDENCEI FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT

A Belügyminisztérium a köznevelésben a 2023. április 24. és 28. közötti időszakra hirdette meg az idei Fenntarthatósági Témahetet, amelynek célja a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése iskolai keretek között. A Fenntarthatósági Témahét fővédnöke Áder János volt köztársasági elnök, kiemelt támogatói a Belügyminisztérium és a Kék Bolygó Alapítvány, védnöke az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság, szervezője a PontVelem Nonprofit Kft.
A 2023. évi Fenntarthatósági Témahét kiemelt témái a biodiverzitás, a fenntartható értékek és az energia. Ezek mellett a hulladék mint állandó téma is megjelenik. Ezekben a témákban a Szervezők kiemelten kezelik az egyéni, a kisközösségi és a társadalmi felelősségvállalás lehetőségeit.
Minden hazai és határon túli nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon vehet részt a Témahéthez kapcsolódó programokon, illetve szervezheti meg az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat. A Témahétre az egész Kárpát-medencéből – így a határon túlról is – csatlakozhatnak magyar nyelven oktató általános iskolák és középfokú oktatási intézmények.

NYITÓRENDEZVÉNY
A nyitórendezvény 2023. április 24-én, hétfőn 11.00 órakor a Magyar Tudományos Akadémia Székházának Felolvasótermében (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.) kerül megrendezésre, amelyre előadóként a természet- és környezetvédelemért, a fenntarthatóságért tenni akaró alábbi szakemberek kaptak meghívást:


A nyitórendezvény keretében kerülnek átadásra az előző évben kiemelt fenntarthatósági aktivitást végző szervezetek és szakemberek részére odaítélt Zöld Tündér díjak is.

ELNÖKI TANÓRA
Áder János volt köztársasági elnök, immár hagyományként, az idei Témahéten is tart tanórát középiskolás diákok részére, amelyre 2023. április 25-én, kedden, délelőtt 11.00 órakor a Zalaegerszegi SZC diákjainak részvételével kerül sor. A rendkívüli tanórát a Szervezők élőben rögzítik és streamelik a Fenntarthatósági Témahét honlapján, valamint az Origo hírportálon keresztül, így online közvetítéssel az egész Kárpát-medencében több tízezer diák részére egyidőben lesz elérhető az esemény.

PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK
Az Oktatási Hivatal szakmai támogatásával 2023-ban is kétlépcsős, képzők képzésével megvalósított pedagógus-felkészítő programok zajlottak, 15 POK helyszínen 450 pedagógus részvételével.
Idén először 4 határon túli helyszínen is megvalósultak pedagógusképzések, 3 Erdélyben, 1 pedig a Felvidéken.
A korábbi évekhez hasonlóan a pedagógusok felkészülését ebben az évben is digitális úton elérhető képzési e-tananyagokkal, webináriumokkal támogatja a PontVelem Nonprofit Kft., amelyek a Témahét honlapján megtekinthetők: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/kepzesek

TÉMAHETES TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜLI SZAKMAI SEGÉDANYAGOK
A kidolgozott tanóravázlatok mellett ebben a tanévben továbbra is nagy hangsúlyt és támogatást kapnak a pedagógusok saját iskolájukra kidolgozott projektalapú foglalkozástervei. A Szervezők mind az óravázlatokat, mind a mintaprojekteket három korosztályra (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) ajánlják ki a pedagógusoknak, a víz, az egészségvédelem és a felelős fogyasztás témákban. Az előző két év tapasztalatai alapján kiemelten támogatnak minden olyan óravázlatot és projektet, amely digitális módszereket is alkalmaz a gyermekek tanulási folyamata során.

ÖNKÉNTES PROGRAM
Idén a fenntarthatóságért elkötelezett szakemberek önkéntesként ismét színesíthetik az iskolai programokat. A Szervezők a Témahét honlapján található térképen teszik nyilvánossá a regisztrált intézményeket az iskolák nevével és címével, hogy az önkéntesek tájékozódni tudjanak a helyszínekről. Azok a vállalatok, amelyek nagyobb számban szeretnének részt venni önkéntesként a programban, logisztikai támogatást kapnak az iskolákkal való összekapcsolódáshoz.
A Témahetet támogató szervezetek, vállalatok ebben az évben is fogadnak iskolás csoportokat a Témahét ideje alatt, működésük és a fenntarthatóság kapcsolatának bemutatására. Ennek keretében, többek között a MÁV-csoport helyszíneire vagy nemzeti parkokba mehetnek az iskolai osztályok, hogy megismerjék a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseket, válaszokat, illetve a MÁV Zrt. magasrangú vezetői látogatnak el több vidéki város iskoláiba, hogy a vasútnak a fenntarthatóság terén végzett tevékenységéről tartsanak előadást a diákoknak.

DIÁKPÁLYÁZATOK ÉS AKTIVITÁSOK
A témák elmélyítésére hazai és nemzetközi kísérőprogramok, valamint versenyek és pályázatok kerülnek meghirdetésre. Újra kiírásra kerül a Legaktívabb Iskola díj pályázat, amelyre a hazai és a határon túli iskolák a Fenntarthatósági Témahéten megvalósított programjaikkal pályázhatnak.A pályázati lehetőségek ebben a tanévben is szervesen kapcsolódnak az óravázlatokhoz és a projektekhez. Olyan tevékenységekkel lehet pályázni, amelyekhez a pedagógusok útmutatást kapnak az óravázlatokban, valamint időkeretet a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon való megvalósításhoz.
A 2023. évi Fenntarthatósági Témahét diákpályázatai és a pályázatok részletei letölthetők a Témahét honlapjáról: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/programok

ISKOLAI KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA
A Szervezők 2023-ban is támogatják az iskolák helyi kezdeményezéseit, a fenntarthatósággal kapcsolatos egyéb programok nyilvánosságát, elérhetőségét. A Témahét központi honlapján megjelenést biztosítanak minden releváns programnak. A Témahét végén beérkező iskolai beszámolókat értékelik és arra kérik az iskolákat, hogy egy megadott sablon alapján, megfelelő minőségben saját honlapjukra is tegyék fel a beszámolót.

ZÖLDOKOS KUPA
A ZöldOkos Kupa a fenntarthatóság témakörében egyedülálló és hiánypótló országos tudásverseny, amely 2023-ban ismét két külön korosztályban indul: a Magonc korosztályban az 5-6. évfolyamosok számára és a Palánta korosztályban a 7-8. évfolyamosok számára.
A Palánta versenyen olyan hazai és határon túli (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria), magyar ajkú, 7-8. osztályos diákok indulhatnak 3 fős csapatokban, akiknek iskolájuk regisztrált a 2023. évi Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahétre. A verseny összesen 6 fordulóból áll: 3 előfordulóból, 1 megyei elődöntőből, 1 regionális középdöntőből és 1 két részből álló Kárpát-medencei döntőből. A verseny 2023. februártól májusig tart, a tematikája megegyezik a Témahét kiemelt témáival.
Az 5-6. osztályos diákoknak szóló, háziverseny keretében zajló Magonc verseny összesen 3 fordulóból áll, amelynek lebonyolítása 2023. április 24. és május 26. között javasolt a részt vevő iskoláknak – a fordulók időpontját minden iskola maga dönti el. A verseny lebonyolításához a PontVelem Nonprofit Kft. forgatókönyvet biztosít az iskolák számára. A Magonc versenyre regisztrált iskolák közül 20 intézmény 50 ezer Ft értékű támogatást kap a versenyeken eredményesen szereplő diákok díjazására, illetve a verseny lebonyolítására. A 20 intézményt a Szervezők sorsolással választják ki.

TESZEDD! PÁLYÁZAT A FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉTEN
A Fenntarthatósági Témahéttel együttműködve az Energiaügyi Minisztérium ösztönözi az általános- és középiskolás diákokat és tanáraikat az illegálisan elhagyott hulladékok gyűjtésére, környezetünk megtisztítására. Az energiaügyi tárca támogatásának köszönhetően a TeSzedd! mássalhangzóira rímelve meghirdetett iskolai pályázat szorgalmazza a Tanár-Szülő-Diák együttműködést, ezzel is formálva a jelen és jövő nemzedék környezettudatos szemléletét.
A pályázatban a kiemelkedően aktív iskolák kerülnek díjazásra Magyarország 19 megyéjében és Budapesten (összesen 20 intézmény). Az országos viszonylatban is kiemelkedő iskolák közül 5 különdíjban részesül, amelynek keretében egy-egy iskolai osztály eljuthat a hulladékkezelés különböző intézményeibe. (https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/teszedd)

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI VERSENY
Az általános- és középfokú iskolák hagyományosan egy 5 hetes tavaszi szelektív hulladékgyűjtési versenyen is részt vehetnek, amely során minél több használt elem és mobiltelefon begyűjtése a cél.

ZÁRÓ KÉRDŐÍV PEDAGÓGUSOKNAK
A Témahét szervezésével, tartalmával kapcsolatos online kérdőív fórumot teremt a pedagógusoknak a Témahéttel kapcsolatos észrevételeik, véleményeik visszajelzésére.

ALMAZÖLD KONFERENCIA
A Fenntarthatósági Témahetet követően a PontVelem Nonprofit Kft. olyan fenntarthatóságról szóló, tanévet lezáró, tapasztalatokat bemutató konferenciát szervez, amelyen pedagógusok, gyerekek és szakemberek egyaránt részt vehetnek. Tervezett időpont: 2023. június közepe.

MÉDIATÁMOGATÁS
A Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét kiemelt médiapartnerei a Greendex, az Origo és a Videa, akik jelentős segítséget nyújtanak a Témahét üzenetének, programjainak minél szélesebb körű megismertetésében, a lezajlott események bemutatásában.

további cikkek

Nekünk pár másodperc, a környezetnek akár ezer év: Hogyan lesz a hulladékból szemét? hírek
Ismét indul a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akció hírek
Európai Hulladékcsökkentési Hét 2023: Itt vannak az eredmények! hírek
Köszönjük
Hírlevelünk már úton.