Műanyag zacskó bevásárlásItthon már visszaesett a műanyagzacskók használata – áll az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség sajtóközleményében, – amihez a termékdíj bevezetése nagyban hozzájárult. Immáron az Európai Bizottság is kinyilatkoztatta, hogy az EU tagállamaiban készek jogi és gazdasági eszközök bevetésére, hogy minimálisra csökkenjen az ilyen fajta csomagolóanyag használata.
Alumínium italosdobozAz Országgyűlés új törvényt alkotott a 2012. január 1-jétől hatályos környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Ktdt.), amely az egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló törvény helyébe lépett. A Ktdt. megszüntette a termékdíj mentességek, kedvezmények és levonások rendszerét, amelyek a korábbiakban lehetővé tették a termékdíj tényleges megfizetésének elkerülését, valamint számos területen új szabályokat alkotott. Az új törvény a termékdíjköteles termékek körénél a korábbi csomagolás helyett a csomagolószert határozta meg.

A hatályos termékdíjas szabályzás alapján a termékdíjköteles termékek közé tartozik az akkumulátor, a csomagolószer, az egyéb kőolajtermék, az elektromos, elektronikai berendezés, a gumiabroncs és a reklámhordozó papír.
ÜzemanyagA termékdíjas szabályozás nem újkeletű a hazai jogalkotásban. Az első környezetvédelmi termékdíj-kötelezettséget meghatározó törvény az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1992. évi XVIII. törvény volt, amely a motorbenzint és gázolajat határozta meg, mint termékdíjköteles termékeket, amelyek hazai előállítása vagy külföldről történő behozatala és értékesítése vagy saját célú felhasználása után keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettség. A törvény általános indokolása szerint az üzemanyagokra kivetett környezetvédelmi termékdíj célja egyrészt a környezeti terhelésnek a pénzbeni érzékeltetése és ezen keresztül egy ösztönző, szabályozó eszköz létrehozása, másrészről az ebből származó problémák kezeléséhez pénzügyi háttér megteremtése volt.