autót nyerhet a Belső értékek kampány nyereményjátékánLényegében minden olyan elektromos és elektronikai készülékkel, amelynek az alapvető alkatrészei megvannak, és nem tartalmaz más eredetű hulladékot, illetve az átvétele, gyűjtése, kezelése nem jelent súlyos veszélyt az emberi egészségre, a testi épségre és a környezetre.

Az, hogy a berendezés működik vagy sem, a „Belső értékek – A megkopott külső értékes belsőt takar” elektromos és elektronikai hulladék gyűjtőakcióban és nyereményjátékban nem számít.